У  вртићу „Невен“, у оквиру последње две недеље децембра, припремали смо се за новогодишње и божићне празнике. Направили смо новогодишње честитке, украсе, јелке и остале ђаконије. Циљ ових активности био је развој фине моторике, подстицање креативности и маште, развијање упорности, интересовања према одређеној ситуацију и радњи, откривање сопствених могућности, поштовање и разумевање ликовних радова вршњака, али и унапређење социјалних компетенција (тимски рад, узајамна помоћ, стрпљење...) у оквиру групног облика рада. Такође, трудили смо се да подстакнемо и развој мисаоних и вербалних способности, разговарајући о поменутим празницима, али и кроз описивања читавог поступак стварања уметничког дела.

Неизоставно је поменути да смо кроз све ове активности настојали да максимално укључимо родитеље у рад и да се фокусирамо на активности које су биле изазване дечијом иницијативом, а које су у складу са њиховим интересовањима и способностима. На тај начин се читав њиховог продукт рада могао огледати у просторима где деца бораве.