Деца, средње групе, инспирацију су нашла у песми ,,Десет љутих гусара“, Љубивоја Ршумовића, па су одлучила да постану неустрашиви гусари. Деца су се детаљно упознала са тексом песме, успешно га анализирала и усвојила. Убрзо су схватила да им недостаје брод како би постали прави гусари. Уз васпитачеву помоћ њихове идеје су реализоване, па су сви заједно направили један велики гусарски брод. У активност су укључени и родитељи, који су у сарадњи са децом израђивали гусарске капе. За пловидбу су им недостајали дурбин и мапа које су касније самостално израдила. Када је све било спремно гусари су запливали великим плавим океаном ка оструву, како би пронашли закопано благо. Активност је интегрисала различите развојне области: развој говорних и музичких способности кроз усвајање текста и певањем песме ,,Десет љутих гусара“; развој почетних математичких појмова кроз бројевни низ и просторне релације које су се јављале током целокупне активности; развој ликовних способности кроз украшавање капа, прављење брода, мапе и дурбина; развој физичке способности кроз активно учестовање у следећим сегметима које утичу на развој крупне и ситне моторике: укрцавање на брод, дизање сидра, управљање кормила, прелажење препрека, итд.