У вртићу „1001 радост“ у октобру и новембру дошло је до промена у простору. Увођењем нових основа програма уследиле су промене у простору у виду просторних целина. До измене простора дошло је у радним собама, као и у заједничким просторијама (хол, ходници) и дворишту вртића. У холу су оформљене следеће просторне целине: - литерарна целина која је опремљена поребним средствима који су неопходни за ову целину, - целина за истраживање светлости сенке која садржи графоскоп, шаблоне различитих облика и лутке за позориште сенки, као и фолије у боји, - целина за истраживање звука и покрета која садржи различите инструменте које су правила деца и родитељи од рециклажног материјала, звончиће и мобајлове у виду звечки који су доступни деци. У холу је задржана еколошка целина, као стална поставка пројекта еко школе. У ходницима су формиране просторне целине које садрже различите стикере, у виду трагова животиња, који подстичу децу на покрет и различите облике кретања, као и изложбени простор са природним материјалима (пањ, дрвени воз, радови деце, гранчице, шишарке, кестење). У дворишту вртића оформљена је просторна целина за симболичку игру, која садржи импровизовани воз (палете), рециклажни материјал (седални део столице) и реалне предмете (волан и мењач). У наредном периоду планиран је наставак уређења, како радних соба појединачно, тако и заједничког простора.