У старијој јасленој групи,, Мила Јевтовић" одржана је сензо перцептивна активност,, Наша зимница". Активност смо започели разговором са децом о поврћу, о томе које је боје и облика. Деца су именовала поврће које знају, бирала, опипавала и мирисала. Обзиром да су им биле понуђене и тегле, спонтано су их попуњавали поврћем. Задатак за децу: Опипавање, препознавање боја, прање, сецкање и стављање у теглу. Васпитачица је подстицала децу да међусобно сарађују.