Игре меморије су реализоване у трећој старијој јасленој групи. То су игре које имају велики утицај на развој памћења код деце. Овим играма стимулишемо развој мишљења и пажње, а самим тим развој когнитивних способности. Такође утичемо и на развој говора именовањем појмова на сликама. Игре су направљене у сарадњи са родитељима. Појмови су: животиње, превозна средства, воће, боје.

Задатак за децу је био да погађају шта се налази на свакој слици, да спајају идентичне појмове, као и боје са појмовима.