У млађој 3 вртићкој групи кроз игру улога васпитача су упознали децу са животно важним догађајем, са којим она нису у прилици да се искуствено упознају у детињству. Организована је активност „Наше породилиште“

Циљ ове активности је био надограђивање сазнања која имају везано за појмове трудноћа, порођај, рођење, подој, нега новорођенчета.

Деци је понуђено да бирају улоге (мама трудница, доктор за труднице, доктор за бебе, медицинска сестра која брине о бебама). Након подељених улога ликови су добили делове костима (јастуке као стомаке, докторске униформе, докторски прибор посуде за храњење), а такође су бебе поређане на чаршафе попут  боксева у породилишту.

Деца су мотивисана на међусобну коминикацију, а испраћена је цела процедура од доласка маме труднице у породилиште, до самог рођења, купања, лекарског прегледа, исхране...

Деца су имала жељу да мењају улоге што им је било омогућено. Нека су активно учествовала, док су друга била пасивни учесници али свакако бележимо велико интересовање за ову тему. Након свих активности око беба, у завршном делу је бебама отпевана успаванка.