У средњој групи јасли Штрумфета реализована је активност у оквиру које смо користили ручно израђена дидактичка средства од пена папира и пластике. Ова активност пре свега има за циљ стимулацију координације око-рука, богаћење речничког фонда (учење боја, именовање морских животиња), стимулација чула вида кроз опажање различитих боја и облика. Поред ових наведених, јако је битно напоменути и подстицање интеракције међу децом, како би остварили заједнички циљ, а то је да „упецају’’ све рибе. Ова активност изазива посебно интересовање код деце, из разлог што су у изради коришћени магнети, како би деца могла да „пецају рибе’’. Добар одговор деце на реализовану активност подстиче на даљи рад и употребу наведених средстава у реализацији нових активности.