Поштовани родитељи, старатељи, породице, уколико желите да унапредите своје родитељске компетенције и знања, решите неке дилеме и нађете нове приступе деци

Од дана 31.03.2021.године до 30.04.2021.године на нашем сајту, биће вам доступне БРОШУРЕ ЗА РОДИТЕЉЕ које су креирали ЦИП центар за интерактивну педагогију, уз подршку УНИЦЕФ-а и уз сарадњу са МПНТР (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије).

Прва брошура „Добробит деце предшколског узраста“ од 31.03.2021

Друга брошура „Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила“  од 15.04.2021

Трећа брошура „Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста“ од 30.04.2021

Након прегледа брошуре, можете попунити и упитник (3 кратка питања) о вашим утисцима о брошури.

Молимо вас да попуните и упитник о вашим утисцима о брошури (3 кратка пиптања).