Активност реализована  у другој средњој јасленој групи. Циљ ове активности је био подстицање социо-емоционалног развоја у корелацији са сензо-перцептивном развојом. Код деце у овом периоду је јако битан развој позитивних емоција, као и брига о себи и другима. Кроз ову активност, осим добре забаве деци се пружа могућност уочавања разлике топло-хладно као и формирање културно-хигијенских навика.

Деци смо сипали у пластичну кутију топлу воду са сапуницом, а они су сами доносили лутке, потапали их у воду и купали их, прали косу, итд. Коментарисали смо како код куће са својим родитељима перу косу и купају се.