Деци смо понудили припремљено тесто у боји и модлице у облику срца, цвета и лептира. Свако дете је добило тесто и узимало модлице по жељи. Затим су од теста правили пужиће, глисте, лопту и одлагали своје радове на послужовник. Водили смо разговор и подстицали децу да именују шта су направили. Циљ нам је био подстицање развоја фине моторике, подстицање самосталности и креативности и неговање дечије радозналости.