Тема: „Лик Светог Саве“

Циљеви:Развијање ликовног стваралаштва и фине моторике шаке“

Комбинована ликовна техника: графитна оловка , фломастер и темпере.

Васпитачи:  Биљана Крекић и Дубравка Петровић.