У јаслама „Дизниленд” деца прве старије групе испратила су последње дане јесени реализујући различите активности.

  • Прављење јежића од природних материјала (подстицање сазнајног развоја, затим сензорно перцептивног развоја, подстицање коуникативних способности код деце)
  • „Јесење коло” (Подстицање музичког развоја код деце).

Осим наведених облика развоја, све активности су имале за циљ подстицање кооперативности међу децом.