Средња васпитна група имплементацијом програма Еко-школе, кроз акциони план, обележила је Светски дан породице 9.1.2020. кроз активности са циљем да се деца упознају са културном баштином (обичаји, моралне норме и вредности).