Током новембра месеца, медицинске сестре-васпитачи израдиле су сензорне сликовнице.

У децембру месецу, у старијој 3 групи деца су имала прилику да истражују сензорне сликовнице.