Током децембра месеца, у средњој 1 васпитној групи јасала “Невен” одрађена је активност “Игре брашном”.

За ову активност, као материјал је коришћено брашно које су деца, прстима,  просипала по папиру у боји.  Циљ ове активности је да деца уоче на које све начине могу да манипулишу понуђеним материјалом.