У II  старијој јасленој групи реализована је активност „Препознај емоције“, која је комбинација говорне и социо-емоционалне активности. Активност садржи три дела:

 I Путем импровизоване позорнице, сестра-васпитач је анимирала децу показјући им нацртане емоције (на штапићима). Деца су препознала емоције на лицима која је сестра показивала (смеје се, љути се, чуди, плаче).

 II Део активности се реализовао пред огледалом. Деца су мимиком лица имитирала емоције које им је сестра предлагала (Како се смеjеш, љут си...)

 III У последњем делу активности сестра је понудила деци балоне на којима су исцртана различита лица са одређеним емоцијама. Деца су их препознавала, мењали балоне...

 Овим активностима, подстиче се однос између деце и развија машта.