Деца млађе и средње групе кроз игру се упознају са класификацијом по боји и величини, тако што конструкторе различитих величина и боја распоређују у обележене и по боји разврстане обручеве.

Циљ нам је да се деца упознају са појмом велико-мало  и кроз игру развију самосталност, сналажљивост и сигурност при решавању проблема.