У циљу богаћења сазнајног развоја код деце, у холу јасала “Дизниленд” формирани су истраживачки столови.

На овај начин подстичемо сензорно перцептини развој као и истраживачке способности код деце. Од посебног значаја нам нам је то што су родитељи укључени у овај процес јер заједно са својом децом приликом доласка или одласка могу истраживати понуђени садржај. У зависности од теме, интересовања, годишњег доба,  периодично се мењају материјали (нпр:јесењи плодови, кестење, лишће, шишарке, разно зрневље, итд...)