Током новембра месеца у јаслама “Невен” реализоване су активности “Игре цевима”.

Од материјала коришћене су пластичне и картонске цеви, кликери и пластични чепови.  Задатак за децу је био да кликере и чепове убацују кроз отворе на цевима. Активност је реализована у средњој 1 јасленој групи.