У децембру месецу у средњој 1 групи јасала “Невен” реализована је активност “Игре сензорним кесама”.

Од материјала коришћени су пластични џакови пуњени еспандираним пиринњчем и желатинским куглицама.