У јаслама „Сестре Букумировић“ у оквиру плана за месец септембар реализована је моторичка активност „полигон“ у првој старијој јасленој групи.

Задатак деце је био да превазилазе различите препреке које су биле постављене у централном делу собе (обручи, лопте, столице, тунел-гусенице).

Циљ ове активности био је јачање мускулатуре крупних мишићних група, као и развијање моторичких вештина, спретности и координације.

медицинска сестра-васпитач

Драгана Илић