Акционим планом , у сарадњи са родитељима, планирано је заједничко формирање новог сензорног центра у холу нашег вртића. 

На посебној табли у холу кроз примере / слике  и текст већ оформљених центара  родитељи су могли да се упознају са значајем центра за развој њихове деце.  

Од добијених предмета из сваке групе, оформили смо СЕНЗОРНИ И МУЗИЧКИ ЦЕНТАР  који се налази у холу вртића и у сваком тренутку је доступан деци и родитељима.