На сајму науке одржаном 26.09.2019.год. у објекту „Сесре Букумировић“ учествовао је и вртић „Чика Андра 1“ .

Изабрана област којом смо се бавили била је математика , а у оквиру ње смо обрађивали тему: „ Ми се не бојим , учимо да бројимо“ са генерацијом предшколаца 2018/2019год.

Пратећи иницијативу деце и њихова интересовања, поштујући предлоге ,коригујући сходно њиховом узрасту, бавили смо се бројевима који живот чине. Бројеви телефона, датуми, године,редни бројеви,римски бројеви,гледање на сат...

У сарадњи са родитељима и локалном заједницом успели смо да реализујемо пројекат у потпуности.