Васпитачи I припремне групе вртића „1001 радост“ организовали су радионицу са родитељима, чији је циљ био укључивање родитеља у рад групе и оплемењивање простора.

Здатак је био израда и украшавање кутија за потребе групе, а овај вид сарадње је остваривање задатка из акционог плана вртића.

Радионица се одвијала по групама, у којима су учесници били родитељи и деца.

Пратећи интересовања деце, кутије су биле урађене и класификоване по стаништима животиња.

Циљ је остварен, задатак испуњен, сарадња успешна, а тако ће се наставити и у наредном периоду.