У јаслама “Невен” простор је обогаћен низом дидактичких средстава. Дидактичка средства су израдиле медицинске сестре васпитачи уз сарадњу са родитељима.

Сва израђена средства су доступна деци и она помоћу њих богате своја сазнања о средини која их окружује. Акценат нам је био на изради сензорних средстава помоћу којих деца богате своје опажаје, чула.