Манифестација Сајам науке реализује се у Установи од 2012. године. Манифестација је започета са циљем подстицања интерактивне размене васпитача унутар једног вртића као и између вртића.

Циљ је био подстицање деце да истражују и откривају различите научне области кроз активне методе рада, као и развијање сарадње са породицом и друштвеном средином у оквиру истраживачких игара. Вишемесечно истраживање деце, васпитача и родитеља сваке године у априлу или мају, резултирало би манифестацијом у објекту „Сестре Букумировић“.

У току радне 2018/2019.године васпитачи су се опробали у пројектном учењу. Пратећи Нове основе програма, приручник „Пројектно учење“ и материјале са семинара „Пројекти у предшколској установи“ васпитачи су са децом прошли кроз све три фазе развијања једног пројекта. Примењивали су ЗЖН табелу и технику Грозд у откривању дечијих интересовања, истраживали су на различитим местима у локалној заједници и у већину активности су укључили родитеље као активне учеснике и истраживаче. Свака група је свој пројекат документовала кроз пројектни портфолио, а читав процес кроз који су деца, родитељи и васпитачи прошли, презентован је на манифестацији Сајам науке који је одржан 26.09.2019. године у објекту „Сестре Букумировић“.