За почетак радне 2019/2020. запослени у јаслицама ,,1001 радост“ као и сваке године посветили су пажњу естетском уређењу објекта као и припреми физичке средине за учење.

Унутрашњи и спољашњи простори у јаслицама као и израђена дидактичка средства подстичу учење и развој деце.Током године наставиће се на континуираној изради средстава за рад са децом  а у осмишљавању и обогаћивању физичке средине  планирано је да учествуjу деца, родитељи и васпитачи.