Дана 15.06. и 22.06.2019.године у објекту „Сестре Букумировић”, у периоду од 09-17 часова, реализована су два семинара под називом Подстицајно окружење у вртићу”, К2, Каталошки број програма: 681

Аутори и реализатори су: ЦИП- Центар за интерактивну педагогију

  • Наташа Дражић-педагог
  • Александра Петровић-васпитач
  • Милош Зорица-васпитач 

Теме програма: Аспекти подстицајне средине, прилагођавање подстицајне средине за учење различитим дечијим потребама, рутине и правила кроз визуелна средства, моја васпитна група као подстицајно окружење.

Циљеви програма: Креирање подстицајне средине прилагођене потребама деце и других актера процеса учења.

На семинару је присусвовало 56 запослених (Директор Установе, стручни сарадници – логопед ,психолог,педагог за физичко васпитање, васпитачи и медицинске сестре васпитачи).

Семинар је успешно реализован уз активно учешће свих присутних.