Реализован семинар „Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност”.

            Каталошки број програма: 968

Дана  31.05.2019. године у објекту ,,Невен ”, у периоду од 10- 18 часова, реализован је семинар „Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност”.

Аутори и реализатори су: проф. др Сања Филиповић, ФЛУ, Београд

            Цветин Аничић, дипломирани глумац, луткар, редитељ

            Сузана Поњавић, историчар уметности

Циљ семинара: унапређивање методичких компетенција запослених у образовању за интердисциплинарно повезивања образовних садржаја у области ликовног, говорног и драмског стваралаштва предшколске деце.

На семинару је присусвовало 30 запослених (стручни сарадник логопед, васпитачи и медицинске сестре васпитачи).

Семинар је успешно реализован уз активно учешће свих присутних.