Дана 22.04.2019., 23.04.2019. и 25.04.2019. године са почетком у 9 часова у објектима „Невен'' и „Сестре Букумировић'', реализовани су стручни активи на тему: „Центри за развој говора и активности за подстицање говорно језичког развоја код деце'' за васпитаче и медицинске сестре васпитаче.

Реализатори стручних актива били су стручни сарадници логопеди Дубравка Кобац и Данка Поповић.

Стручним активима је присуствовало 15 медицинских сестара васпитача, 51 васпитач и 7 стручних сарадника.