У сарадњи са родитељима II старије јаслене групе, медицинске сестре васпитачи Снежана Апци и Јелена Петковић су оплеменили додатно средину за учење, тако да су деца имала прилику да се играју и уче уз “чаробно ћебенце“, дидактичко средство за подстицај развоја говора.

Раширено, представља велику сликовницу на којој су приказане разне животне ситуације, које су деца препознавала на штампи. Главни лик је дете – беба која се купа, једе, игра, вози колицима. Уз многобројна питања и подпитања, медицинске сестре васпитачи су подстицале децу да вербализују ситуације у којима се налазило дете, мотивисале да испричају неко своје слично искуство, подстицале да именују и препознају и друге појмове, животиње, које су се такође налазиле у виду апликација на дидактичком средству.

Деца су врло позитивно одреаговала и показала интересовање и у једној опуштеној атмосфери, у игри са новом играчком, спонтано учила и усвајала нове појмове, усложњавала говор и надограђивала своје свеукупне говорне способности, што је био и циљ ове активности.