Дана 17.04.2019. године у сали Спортског центра Шумице са почетком у 17 часова, одржано је Васпитно образовно веће на тему: „Артикулационе способности, фонолошка свесност и разумљивост говора код деце предшколског узраста“.

 Предавач је била проф. др Славица Голубовић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, која је одржала предавање на наведену тему и приказала истраживање које је спроведено у нашој Установи у склопу вишегодишње сарадње са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду.

Васпитно образовном већу је присуствовало 355 васпитача и медицинских сестара васпитача, стручни сарадници и сарадници предшколске Установе.