Интерактивне активности јасала „Сестре Букумировић“ и „Невен“.

Активност у јаслама „Невен“

У оквиру акционог плана, планирана је сарадња са другом радном јединицом, па смо се  с' тога одлучили за остваривање сарадње са јаслама „Невен“.

У јануару месецу, медицинске сестре-васпитачи су израдиле дидактичко средство- кутија са отворима и лоптицама. Једна од сестара из јасала „Сестре Букумировић“ била је у посети јаслама „Невен“ и реализовала активност помоћу направљеног дидактичког средства у старијој јасленој групи.

Активност у јаслама „Сестре Букумировић“

Медицинска сестра-васпитач из јасала „Невен“ је била у посети нашим јаслама и реализовала језичку активност у I старијој јасленој групи .

Дидактичко средство за ову активност била је позорница и маске животиња. Током активности, медицинска сестра-васпитач је разговарала са децом о животињама и подстицала их да препознају и именују исте, као и да они глуме иза позорнице.

Оба дидактичка средства су донирана као поклон радној јединици у којој су активности реализоване.