Разнобојне сечене сламчице су материјал који код деце подиже мотивацију за активност, па га медицинске сестре васпитачи из друге старије јаслене групе, Јелена Петковић и Снежана Апци, често користе у васпитно - образовном раду.

Овога пута коришћен је у активности у којој су га деца користила за украшавање лептира, а која је имала за циљ увођење деце у свет боја. У уводном делу активности деца су имала задатак да распознају и именују различите боје (сламчица), а потом да их лепе на скицу лептира, самостално креирајући лептирове шаре. У завршном делу су сви заједно певали песму „Лептирићу Шаренићу“.