Активност  је рађена 25.3.2019., родитељи деце 1. Средње групе су у данима који су предходили, доносили материјал и средства за баштованство. 

Сакупљали смо пластичне флаше од воде, земљу, саднице и семенке разних биљака (зачини, чајеви, поврће, цвеће); затим лопатице и кантице за заливање.

ЦИЉ: неговати љубав према биљном свету, подстицати развој истраживачког духа код деце, окуло-моторне перцепције,  јачати еколошку свест о заштити и значају биљног света као и свест о заједничкој својини

Након сакупљених флаша, васпитач  их  је  код куће обликовао у употребне посуде тј.саксије, које је на крају активности канапом  спојио и окачио на тераси вртића.

ТОК АКТИВНОСТИ:

Деца подељена у групе, сипају земљу лопатицама, мањим посудицама, у припремљене саднице. Уз консултације с васпитачем стављају саднице и семенке у земљу и затрпавају их. Након поставке истих на собној тераси, уследило је заливање и потом свакодневна контрола (заливање, растресање земљишта, запажање и уочавање, разликовање).