Пројекат „Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце“  реализује се у јаслицама „1001 радост“ од радне 2014/2015. године у сарадњи са Клиником за неурологију и психијатрију за децу и омладину.

У петој години имплементације пројекта реализован је мини пројекат „Меда у гостима“.

 У процесу реализације једна од активности у оквиру мини пројекта под називом „Медина ризница“ реализована је 23.04.2019. године у I и II старијој јасленој групи уз активно учешће родитеља.

Деца су заједно са родитељима, браћом и сестрама интерпретирали песме о животињама. Песме о меди, јежу, магаренцету и др. представљене су уз припремљене костиме и кореографију. Сви учесници су награђени громким аплаузом а осмех је био на лицима свих присутних.