У жељи да додатно оплемене средину за учење, медицинске сестре друге старије групе, Снежана Апци и Јелена Петковић су израдиле дидактичко средтво“ Облици и боје“, које ће користити у активностима увођења у математичке појмове (велико-мало) и облике (троугао, круг, квадрат), као и у активностима у којима ће деца распознавати и именовати боје.

Дидактичко средство је једноставне и економичне израде и за вишеструко коришћење и намену. На белој подлози, излепљене су апликације разнобојних троуглова,квадрата и кругова, који су такође различите величине.

У априлу су организовале активност, у којој је комбиновано поменуто дидактичко средство са разнобојним дрвеним перлама. У уводном делу деци су понуђене перле, да манипулишу њима, да их користе као конструкторски материјал. Потом су деца добила задатак да разврставају према боји перле, тако што ће их стављати на геометријски облик компатибилне боје,уз именовање боје перле. Када се осетио пад интересовања за распознавање боје, деци је понуђен канап да, према својој жељи нижу перле и праве огрлицу. Циљ ове активности је био стимулација фоторецептора у процесу усвајања боја, а забележени  подаци унети су у скалу процене развоја и напредовања деце из групе.