У вртићу „Цицибан“ осмишљен је нови вид активности и дружења међу децом, које смо назвали ПЕТАК-ИЗУЗЕТАК.

С обзиром да је дужи период уназад, такорећи традиционално, у већини вртића петак важио за дан када деца доносе своје играчке од куће, (па су то често називали и Весели петак) да би се на тај начин боље забавила, чинећи размену истих међу другарима, понекад их и поклањали једни другима, или их позајмљивали на неко време...тако се заправо продубљивала интеракција, интегрисаност у групи, а самим тим се јачало и заједништво.

Онда смо дошли на идеју да би деца могла чешће да се спајају и мешају по узрастима и да тако та спона постане чвршћа и да само играње и дружење добије један јаснији смисао.

Свака соба петком представља један центар, а пошто имамо четири вртићке групе, толико је и центара: уметничко-креативни, центар за разгибавање тела и мозга, тј.физичко-логички, затим говорно-драмски и истраживачки. Свака соба има и различиту боју за свој центар, па смо у том смислу направили и медаље у тим бојама које деца носе у зависности од тога шта извуку, или сами одаберу за тај дан. Дакле, деца бирајући боју медаље, изаберу и центар активности.

У уметничком центру деца плешу, смишљају кореографије, упознају се са музичким инструментима, или их сами праве, слушају класичну музику одабрану за предшколски узраст....затим цртају и сликају разним техникама, израђују занимљиве предмете ( лицидерска срца, круне, маске, оригами цветове и сл.)

У драмском центру слушају се приче, бајке, басне, које драматизују.  Такође, изговарају брзалице, бројалице, смишљају другачији завршетак за поједине приче...На тај начин доприноси се богаћењу речника, јача се говорни израз, деца се ослобађају треме коју имају за наступ пред публиком...дискриминишу се и боље артикулишу одређени гласови итд.

Физички центар подразумева да се уз адекватно осмишљене и изабране вежбе, доприноси бољем држању тела, деца имају бољу оријентацију у простору, затим се изводе вежбе за снагу у мишићима и прецизност и кординацију покрета, јача се тимски рад и такмичарски дух. За логичке игре и активности деци нудимо игре меморије, задатке за класификацију и серијацију предмета, учимо појам броја и скупа...

Истраживачки центар подразумева учење о природи, узрочно-последичним везама, извођење разних експеримената примерених за дечија интересовања и поимање света око себе.