Вртић Невен располаже великом фискултурном салом која омогућава организовање различитих полигона са препрекама.

Такав један полигон формирали су васпитачи заједно са децом I и III припремне и II старије групе у циљу унапређивања моторичког развоја деце, неговања заједничких игара и дружења и задовољавања физиолошке потребе деце за кретањем.