У јаслама „Љоља” су старије јеслене групе заједно учествале у игри „Школице”.

Ова активност код деце подстиче јачање крупнијих мишића, координацију покрета као и вежбање стрпљења, стварајући позитиван однос међу децом.