Tема: Jесење дрво

Циљ активности: Упознавање деце са одликама јесени

Ток активности: У складу са акционим планом за новембар, деца старије II јаслене групе радила су активности везане за годишња доба. Деца су лепила лишће на дрво које је направљено од хамер-папира. Током ове игре деца су гледала, опипавала лишће и постављала питања.