Јесен је годишње доба које за нас, медицинске сестре васпитаче у јаслама „Дизниленд”, представља врло инспиративну тему.

Топле јесење дане искористили смо за боравак деце на отвореном простору, где смо децу подстицали да уочавају промене  које се дешавају у природи. Осим тога, на ову тему су организоване различите врсте активности (ликовне, музичке и сензорно-перцептивне) које су нам помогле да децу упознамо са овим годишњим добом.

Родитељи су, такође, били активни учесници. Један вид сарадње са родитељима остварен је путем интерактивних паноа.