Прво тромесечје акционог плана Еко-школе (7 година имплементације) под називом „Ода дрвету” обележено је активностима свих вртићких васпитних група.

Васпитачи сваке групе су имали слободу да бирају на који начин ће представити своју „Оду дрвету”.

Прва млађа група приказала је све кроз ликовне радове, користећи технику акварел – отискивање сунђерима. Мотивациони текст за ову активност је био „Замислите” , С. Станчевића. Завршна активност је урађена у сарадњи са првом припремном групом.

Друга млађа група је, такође, изабрала ликовно стваралаштво деце, коме је претходило учење стихова Јована Јовановића Змаја „Сади дрво”. Као што је дрво посебно за екологију, тако су они изабрали посебну ликовну технику да га представе. Стабло и гране представљени су отиском подлактице и шаке, а крошња осликана темперама и хигијенским штапићима за уши.

Прва средња група реализовала је активност кроз причу „Добро дрво”, давање одговора на питања „Зашто волим дрво?”, израду ликовних радова на тему „Јесење дрво” као и кроз видео-презентацију о врстама, заштити и значају дрвећа за човека и животињски свет.

У другој средњој групи је од дечјих исказа на питања о дрвету настала рецитација „Добро дрво”, као и ликовни радови на тему „Јесен у шуми”.

Дрво треће средње групе урађено је у колаж техници, комбинацијом природних и рециклажних материјала. Дрво је интерактивно, сви делови су мобилни и прати га прича у сликама.

Прва старија група је кроз разговор на тему чему све служи дрво богатила искуства о важности и улози дрвета у природи. Ликовно стваралаштво се одвијало групно и појединачно, и као завршетак – васпитачи и деца су осмислили рецитацију.

Друга старија група је илустровала причу „Добро дрво”, а затим су деца лепила суво лишће; тако је настао ликовни рад природним материјалима.

У првој припремној групи су деца, заједно са васпитачима, осмислила и ликовно представила песму „Ода дрвету”.  

Друга припремна група је активност започела у дворишту вртића, разгледајући и уочавајући сличности и разлике између дрвећа, а потом су у групама обликовала дрво од рециклажног материјала.

Трећа припремна група је кроз причу „Јесење дрво” и разговор о значају дрвета, направила дрво отискивањем дланова и доцртавањем лишћа.