У старијој јасленој групи „Љоље” реализована је графичко-ликовна активност.

Деци су понуђене темпере разних боја и кишобрани. Методом демонстрације их подстичемо да отискују шаке по кишобрану. Потом смо им понудили и прскалице у којима су биле темпере разних боја и подстицали их да прскају по кишобранима.

Кишобране смо изложили у холу јаслица. Ова активност је реализована у сарадњи са родитељима који су нам донирали кишобране и прскалице.