У јаслицама „1001 радост” у раду са децом посебну пажњу обраћамо на израду дидактичких средстава.

У старијим јасленим групама, деци је понуђена „откривалица” – дидактичко средство израђено од стиродура. Помоћу ње  деца су по деловима слике откривала и именовала ликове животиња, уочавала облике и препознавала боје. Задаци су прилагођени узрасту деце и усложњавани су, у односу на зону наредног развоја сваког детета.

„Откривалица” подстиче визуелну перцепцију и развој говора.