У четвртак,  15. новембра 2018, деца старије II групе вртића „Љоља”, са својим васпитачима и сестром на превентиви, посетила Бањичку шуму.

Бањичка шума је парк-шума. Шуму чини велики број различитих врста дрвећа – јавор, топола, јасен, млеч, багрем, кедар. У шуми се налази и пешачка стаза која посетиоцима омогућава рекреацију. Бањичка шума је проглашена природним добром и стављена је под заштиту као Споменик природе. Током шетње деца су посматрала изглед, облик, величину и висину стабла, гнезда у крошњама дрвећа, хранилице за птице. Малишани су истраживали, помоћу лупе посматрали изглед коре дрвета и живот под кором (мраве, ситне животињице...). Посета је била изузетно лепа, пријатна и корисна јер су деца оно што су чула у причама и видела на сликама, доживела уживо.

На крају излета, деца и васпитачи су добили и поклоне – делове пања које могу да користе како би наставили своја истраживања.