26. октобра 2018. деца млађе и средње групе вртића „Чика Јова Змај 2” боравила су у старијим јасленим групама ради заједничких активности посвећених развоју говора кроз читање књига и причање прича, рецитовање песмица, развијању пажње и љубави према књизи.

Акционим планом и пројектом „Културна авантура за предшколце” октобар обележили смо као месец књиге и предвидели низ активности у нашем вртићу, у јаслицама и у посети другим вртићима.

Разлога да нашој деци читамо и негујемо код њих читалачке навике има много:

„Док су деца сасвим мала развија се љубав према књизи и лепој речи. Разговор, читање и рецитовање су најкориснији. Користите најједноставније речи и реченице које деца лакше разумеју, избегавајте тепање. Све речи и реченице изговарајте правилно јер тако се спречавају артикулациони поремећаји. Дете усваја језик и говор по говорно језичком моделу у коме одраста.

Често кажемо 'данашња деца нису заинтересована за читање књига', али то не значи да не можемо дете научити да воли књигу и да се лепо изражава.У најранијем узрасту треба да се бавимо само развијањем љубави према књизи и лепој речи, да развијамо заинтересованост и наклоност према читању.На нижем узрасту крећемо од конкретних ствари, а затим развијамо и апстрактност и омогућавамо нашем малишану да се лепо изражава,да не жури у говору и да богати свој речник. Читање деци од најранијег узраста користи у говорно језичкој стимулацији.

Радмила Чворовић, дипл. логопед.”

(извор: http://www.mojpedijatar.co.rs/citanjem-do-lepog-govora/)