У оквиру реализације акционог плана, у циљу праћења и евидентирања дечијег развоја и напредовања, у јаслама „Љоља” је израђен видео-запис.

Видео-запис садржи активности које су реализоване у септембру и октобру. У активностима су учествовала деца свих узрасних група и вртићког узраста и родитељи као сарадници. У холу јасала реализована је видео-презентација, на којој су се родитељи могли упознати са протеклим процесом адаптације и активностима које су обележиле месец октобар.