Адаптација, односно прилагођавање деце, у предшколској установи подразумева привикавање на нову средину, сусрет са већим бројем непознатих вршњака, одраслих особа итд.

У току адаптације, активности у II средњој групи биле су прилагођене бржем и лакшем привикавању деце на колектив и њиховим потребама. Деца су свакодневно истраживала простор, играли се по центрима интересовања и слушали одабране музичке садржаје. Иако је динамика адаптације индивидуална за свако дете, у II средњој групи осмех се веома брзо појавио на лицима деце.