Дечија недеља је нама, у јаслама „Љоља”, послужила као инспирација за мноштво активности.

Све активности су реализоване са циљем грађења мостова међу генерацијама, што је овогодишња тема. У току ове недеље реализоване су различите активности које су укључивале поред васпитно-образовног рада и сарадњу са породицом. Прва активност коју смо реализовали, јесте активност са ластишом, као једном од традиционалних игара. Активност је реализована у старијим и у средњим групама. Другог дана су се деца упознавала са изгледом традиционалне ношње а деца из старијих група су играла коло. Трећег дана су организоване радионице са бакама, тема радионица је била прављење колача. Четвртог дана су организоване радионице са родитељима. У средњим групама деца и родитељи су израђивали породично стабло, у првој старијој групи родитељи и деца су се бавили прављењем зимнице, док су деца и родитељи друге старије групе израђивали породичне коцке. Петог дана деца средњих група су се дружила са првом старијом јасленом групом, и израђивали су ћилим. Док је за децу друге старије групе организовано дружење са старијом вртићком групом – они су имали задатак да обоје тикву и ћилим. По завршетку Дечје недеље приказана је видео презентација, путем које су родитељи могли да виде како је протекла ова недеља.